Tin Dịch

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 200 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 21h00ngày 29-03-2020:Thế giới: 683.667 người mắc,  32.144 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 123.828người mắc; 2229 người tử vong.- Trung
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 200 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 18h00 ngày 28-03-2020:Thế giới: 601.541 người mắc, 27.441 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 104.256 người mắc; 1.704 người tử vong.- Trung
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 199 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 21h00 ngày 27-03-2020:Thế giới: 549.305 người mắc, 24.871 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 85.749 người mắc; 1.304 người tử vong.- Trung
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 198 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. Cập nhật lúc 14h30 ngày 27-03-2020:Thế giới: 533.029 người mắc, 24.093 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 85.612  người mắc; 1.201 người tử vong.- Trung
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 197 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 22h00 ngày 25-03-2020:Thế giới: 425.718 người mắc, 18.953 người tử vong, trong đó:- Italy: 69.176 người mắc; 6.820 người tử vong.- Hoa
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 196 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 22h00 ngày 24-03-2020:Thế giới: 396.001 người mắc, 17.243 người tử vong, trong đó:- Italy: 63.927 người mắc; 6.077 người tử vong.- Hoa Kỳ: 46.274 người mắc
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 192 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 14h30 ngày 23-03-2020:Thế giới 338.724 người mắc, 14.687 người tử vong, trong đó:- Italy: 59.138 người mắc; 5.476 người tử vong.- Hoa Kỳ: 34.717 người mắc; 452 người tử vong.- 191 quốc
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 188 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 22h00 ngày 22-03-2020:Thế giới:  316.959 người mắc, 13.578 người tử vong, trong đó:- Italia: 53.578 người mắc; 4.825 người tử vong.- Hoa
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 173 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 7h30 ngày 19-03-2020:Thế giới:  218.741 người mắc, 8.944 người tử vong, trong đó:- Lục địa Trung Quốc 80.906 người mắc; 3.237 người tử vong.- 172 quốc gia và vùng
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 176 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 23h30 ngày 19-03-2020:Thế giới:  220.848 người mắc, 8.988 người tử vong, trong đó:- Lục địa Trung Quốc 80.930 người mắc; 3.245 người tử vong.- 175 quốc gia và vùng
Xem tiếp...