Tin Dịch

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 212 quốc gia/ vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 6h30 ngày 29-4-2020:*Thế giới: 3.134.546 người mắc; 217.596 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 1.034.507 người mắc; 59.112 người tử vong.-
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 211 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 9h50 ngày 21-4-2020:Thế giới: 2.481.045 người mắc; 170.425 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 792.759 người mắc; 42.514 người tử vong.- Tây Ban Nha: 200.210 người mắc; 20.852
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 211 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 11h30 ngày 13-4-2020:Thế giới: 1.853.183 người mắc; 114.248 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 560.433 người mắc; 22.115 người tử vong.- Tây Ban Nha: 166.831 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 211 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 18h00 ngày 11-4-2020:Thế giới: 1.705.845 người mắc; 103.233 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 503.177 người mắc; 18.761 người tử vong.- Tây Ban Nha: 158.273 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 210 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 7h45 ngày 10-4-2020:Thế giới: 1.603.163 người mắc; 95.693 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 468.566 người mắc; 16.691 người tử vong.- Tây Ban Nha: 153.222 người mắc; 15.447
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 210 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 17h00 ngày 8-4-2020:Thế giới: 1.441.589 người mắc; 82.933 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 400.549 người mắc; 12.857 người tử vong.- Tây Ban Nha: 146.690 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS -  CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 210 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 21h30 ngày 7-4-2020:Thế giới: 1.363.123 người mắc; 76.383 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 368.174 người mắc; 10.966 người tử vong.- Tây Ban Nha: 140.510 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 209 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 22h30 ngày 6-4-2020:Thế giới: 1.290.844 người mắc; 70.650 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 338.899 người mắc; 9.679 người tử vong.- Tây Ban Nha: 135.032 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 206 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 18h00 ngày 5-4-2020:Thế giới: 1.205.802 người mắc;  64.973 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 311.637 người mắc; 8.454 người tử vong.- Italy: 124.632 người mắc; 15.362 người tử vong.-
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 206 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 08h00 ngày 4-4-2020:Thế giới: 1,097,810 người mắc,  59,140 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 276,965 người mắc; 7,391 người tử vong.- Italy: 119,827 người
Xem tiếp...