Tin Dịch

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 204 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 12h00 ngày 3-4-2020:Thế giới: 1.015.667 người mắc, 53.200 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 245.080 người mắc; 6.075 người tử vong.- Italy: 115.242 người mắc; 13.915 người tử
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 204 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 18h00 ngày 2-4-2020:Thế giới: 940.738 người mắc, 47.518 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 215.344 người mắc; 5.112 người tử vong.- Italy: 110.574 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 204 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 19h30 ngày 1-4-2020:Thế giới: 862.495 người mắc, 42.528 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 188.592 người mắc; 4.056 người tử vong.- Italy: 105.792 người
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 201 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 20h30 ngày 31-03-2020:Thế giới: 803.011 người mắc, 39.025 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 164.435 người mắc; 3.175 người tử vong.- Italy: 101.739 người mắc; 11.591 người tử
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 200 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 17h00ngày 30-03-2020:Thế giới: 725.230 người mắc,  34.034 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 142.737 người mắc; 2.489 người tử vong.- Trung
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 200 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 21h00ngày 29-03-2020:Thế giới: 683.667 người mắc,  32.144 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 123.828người mắc; 2229 người tử vong.- Trung
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 200 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 18h00 ngày 28-03-2020:Thế giới: 601.541 người mắc, 27.441 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 104.256 người mắc; 1.704 người tử vong.- Trung
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 199 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 21h00 ngày 27-03-2020:Thế giới: 549.305 người mắc, 24.871 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 85.749 người mắc; 1.304 người tử vong.- Trung
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 198 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. Cập nhật lúc 14h30 ngày 27-03-2020:Thế giới: 533.029 người mắc, 24.093 người tử vong, trong đó:- Hoa Kỳ: 85.612  người mắc; 1.201 người tử vong.- Trung
Xem tiếp...

3.Sars CoV 2SARS - CoV2, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 197 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.Cập nhật lúc 22h00 ngày 25-03-2020:Thế giới: 425.718 người mắc, 18.953 người tử vong, trong đó:- Italy: 69.176 người mắc; 6.820 người tử vong.- Hoa
Xem tiếp...