Ngày 5/2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chính thức đưa vào sử dụng Phòng xét nghiệm tham chiếu về kháng kháng sinh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dự lễ khánh thành phòng xét nghiệm tham chiếu về kháng kháng sinh

Đây là một phần trong hệ thống các phòng xét nghiệm đạt các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Hệ thống bao gồm các phòng xét nghiệm về hóa sinh, miễn dịch, huyết học truyền máu, vi sinh, ký sinh trùng, nấm, HIV, lao, sinh học phân tử.

Phòng xét nghiệm tham chiếu về kháng kháng sinh tại bệnh viện có các chức năng và nhiệm vụ cụ thể như: khẳng định kết quả nuôi cấy, phân lập, định danh và làm kháng sinh đồ; xác định các đặc điểm kiểu hình và kiểu gen liên quan tới tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập từ các phòng xét nghiệm vi sinh của các bệnh viện; tổ chức điều phối hoạt động ngoại kiểm về định danh và kháng sinh đồ của vi khuẩn trong hệ thống các phòng xét nghiệm.

Cũng tại đây, bệnh viện sẽ thực hiện: đào tạo, chuẩn hóa kỹ thuật, chuyển giao công nghệ về nuôi cấy, phân lập, định danh và làm kháng sinh đồ theo hướng dẫn quốc gia, quốc tế; phát triển các phương pháp chẩn đoán căn nguyên gây bệnh và tính chất kháng bằng kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật giải trình gen thế hệ mới trong một số trường hợp đặc biệt; thu thập, phân tích và báo cáo số liệu về kháng kháng sinh, các trường hợp kháng mới và để kháng đặc biệt để kịp thời ứng phó với tình trạng kháng kháng sinh đang là mối đe dọa trong và ngoài nước; báo cáo định kỳ cho Bộ y tế và các cơ quan liên quan để có chiến lược phòng chống kháng thuốc ở tầm quốc gia và khu vực cũng như trên thế giới; đồng thời thực hiện chương trình giám sát kháng kháng sinh theo chương trình giám sát kháng kháng sinh toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới.

Sự ra đời của phòng xét nghiệm tham chiếu này có ý nghĩa đặc biệt khi mà Việt Nam đang đứng trước thách thức rất lớn về vấn đề kháng thuốc kháng sinh và sử dụng kháng sinh chưa hợp lý.

Nguồn Vtv.vn