TT

Đơn vị

Nội dung

Ngày

1

Khoa Ngoại, Tiêu hóa, Gây mê hồi sức

Hội nghị khoa học Quốc tế Việt Nam – Thái Lan về nội soi và phẫu thuật nội soi

05-06/03/2014

2

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Hội thảo điện quang can thiệp điều trị ung thư gan bằng sóng cao tần

04/01/2014

3

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán và điều trị dị dạng thông động tĩnh mạch não

21/03/2014

4

Trung tâm Chống độc

Những điểm mới trong chẩn đoán và điều trị ngộ độc nấm Amatoxin

08/04/2014

5

Khoa Cơ Xương Khớp

Cập nhật chẩn đoán và điều trị loãng xương

27/05/2014

6

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Hội thảo điện quang can thiệp

03-04/06/2014

7

Khoa Cơ Xương Khớp

Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm khớp dạng thấp

29/08/2014

8

Viện Sức khỏe tâm thần

Cập nhật chẩn đoán và điều trị lo âu lan tỏa

30/09/2014

9

Khoa Cơ Xương Khớp

Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm khớp hệ thống

29/10/2014