Ngày 13 tháng 2 năm 2009, tại Hội trường lớn Bệnh viện Bạch Mai đã diễn ra Hội nghị Đào tạo – Chỉ đạo tuyến và triển khai Đề án 1816 giai đoạn 2009 – 2010 (Đề án được ban hành kèm theo Quyết định số 1816/QĐ – BYT ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ vác bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh). Hội nghị đã tổng kết, đánh giá họat động đào tạo, chỉ đạo tuyến trong 10 năm qua và bàn phương hướng kế hoạch họat động cho năm 2009. Đặc biệt đây cũng là Hội nghị đánh dấu sự ra đời của Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị là Trung tâm đào tạo và Phòng Chỉ đạo tuyến trước đây.

Cũng trong hội nghị này, Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành ký kết văn bản hợp tác trách nhiệm thực hiện Đề án 1816 giai đoạn 2009 – 2010 với 11 Sở Y tế nhận cán bộ tăng cường. Là một bệnh viện đa khoa hòan chỉnh, lớn nhất trong cả nước, với bề dày lịch sử gần 100 năm cùng đội ngũ xuất tinh sớm  giáo sư, bác sỹ giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, Bệnh viện Bạch Mai luôn là địa chỉ tin cậy cho các cơ sở y tế trong cả nước lựa chọn để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế cho địa phương mình. Đặc biệt là giai đoạn hiện nay, Buồn nôn  do mất cân đối về nguồn nhân lực y tế giữa các vùng và do nhiều tuyến y tế cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn dẫn đến tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trên nên việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lại càng trở nên cấp thiết. Bàn ghế hòa phát  Trước thực tế đó Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện đã coi việc thực hiện Đề án 1816 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần được thực hiện nghiêm túc nhằm góp phần cho dich vu seo  những thành công của nền y tế nước nhà.

Thanh Hương