Chủ đề:    CẬP NHẬT NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM

Thời gian:       11h30' ngày 9 tháng 4 năm 2009

Địa điểm:        Hội trường tầng 4 Khoa Khám Bệnh - Bệnh viện Bạch Mai

Báo cáo viên:  TS. Viên Văn Đoan - Trưởng Khoa Khám Bệnh 

Mời các bạn tới tham dự.