Ngày 9/4/2009, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức giao ban lãnh đạo các đơn vị trong toàn bệnh viện theo định kỳ. PGS.TS. Trần Thúy Hạnh - Q. giám đốc bệnh viện chủ trì cuộc họp đã tóm tắt hoạt động bệnh viện trong tháng 3/2009 và kế hoạch hoạt động tháng 4/2009. Một số nội dung quan trọng trong tháng 4/2009 được xác định là: Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, Triển khai ISO giai đoạn 1 cho các đơn vị và Triển khai tháng tăng cường vệ sinh bàn tay.

Hoạt động chuyên môn của bệnh viện tháng 3/2009 tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Số bệnh nhân nội trú là 10.516 (tăng 17,1%); số khám: 55.482; tổng số các xét nghiệm: 565.427 và tỷ lệ sử dụng giường bệnh là 202,78%. Tình hình dịch không có biến động, tháng 3/2009 có 25 ca nhập viện do sốt phát ban dạng sởi. Về công tác tổ chức cán bộ, bệnh viện đã thông qua danh sách 107 điều dưỡng trung cấp học tập nâng cao tay nghề 2009; tổ chức trao quyết định nâng lương dat bien hoa  trước thời hạn đợt 2 cho 12 cán bộ và quyết định bổ ngạch bác sỹ chính, kỹ sư chính cho 39 cán bộ. Bệnh viện cũng đã tiến hành trao Giấy khen của Giám đốc bệnh viện cho các cá nhân đã có thành tích trong thực hiện đề án 1816 và hướng dẫn các đơn vị đăng ký thi đua 2009. Một số công tác khác như việc thực hiện Nghị định 43 đến nay cũng đã tiến hành khoán quản được 28 đơn vị và đang triển khai tiếp một số đơn vị khác: Khoa Ngoại, Trung tâm PHCN, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Cấp cứu, Khoa Mắt. Công tác nghiên cứu khoa học đã có 31 đơn vị đăng ký Chóng mặt  với 170 đề tài cấp cơ sở và hầu hết các đơn vị đã có phác đồ điều trị chuẩn. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm đó là các đơn vị cần thực hiện tốt quy chế hồ sơ bệnh án và thận trọng hơn trong việc sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

Theo kế hoạch, tháng 4/2009 này bệnh viện sẽ tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động và triển khai ISO đến các đơn vị trong bệnh viện. Đồng thời, để chuẩn bị cho ngày 5/5 - Ngày rửa tay toàn cầu, Khoa Chống nhiễm khuẩn xây dựng kế hoạch Hoà phát  triển khai tháng tăng cường vệ sinh bàn tay. Sau "sự kiện" ngày 23/3/2009, Khoa Hóa sinh của bệnh viện - đơn vị hóa sinh đầu tiên trong cả nước được cấp chứng chỉ ISO 015189 thì nhiều đơn vị trong bệnh viện cũng đã tìm hiểu và chuẩn bị thực hiện ISO. Một số đơn vị đã được khảo sát thực tế đó là các phòng: Kế hoạch tổng hợp, Điều dưỡng và các khoa: Dược, Hô hấp, Tiêu hóa, Cơ xương khớp và Chẩn đoán hình ảnh. Một số đơn vị cũng sẽ được tiếp tục khảo sát trong đợt tới. Cũng theo kế hoạch thì trong thời gian tới Bệnh viện Bạch Mai sẽ mời các chuyên gia tư vấn hướng dẫn xây dựng các tiêu chuẩn theo khối cho các đơn vị trong bệnh viện, đồng thời tổ chức đào tạo cho 100% cán bộ công chức bệnh viện về ISO.

Thanh Hương