Ngày 6/5/2009, Khoa Thận Tiết niệu tổ chức buổi Tổng kết điều trị 200 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối bằng phương pháp thẩm phân phúc mạc tại Bệnh viện Bạch Mai

Thời gian: 8:30 - 12:00 ngày 6/5/2009

Địa điểm: Hội trường Bác sỹ - Nhà P - Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung: 

       1. Báo cáo kết quả điều trị 200 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối bằng phương pháp  Buồn nôn  thẩm phân phúc mạc tại Bệnh viện Bạch Mai.

       2. Chương trình Thẩm phân phúc mạc tại Việt Nam và hướng phát triển trong tương lai

                      Báo cáo viên: TS.Đinh Thị Kim Dung - Trưởng khoa Thận Tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai

       3. Kỹ thuật đặt catheter

                    Báo cáo viên: BS. Trần Hữu Vinh - Phó trưởng Khoa Ngoại bụng - Bệnh viện Bạch Mai

                                                                          Mời các bạn tham dự