Ngày 21/5/09, PGS.TS. Trần Thúy Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, phòng Kế hoạch Tổng hợp và khoa Dược đã làm việc với Trường Đại học Dược Hà Nội về các nội dung hợp tác trong thời gian tới giữa Bệnh viện và Trường. Thay mặt Nhà trường PGS.TS. Lê Việt Hùng, hiệu trưởng Nhà trường đã cảm ơn sự hỗ trợ hợp tác của bệnh viện trong thời gian qua và mong muốn sự hợp tác này ngày càng phát triển.

Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận rất sôi nổi và thống nhất một số nội dung hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai dự án. Cụ thể là hợp tác về đào tạo tập trung trao đổi giảng viên, cán bộ tham gia giảng dạy lý thuyết, thực hành cho sinh viên (trong và sau đại học) thuộc các lĩnh vực: Quản lý hệ thống dược bệnh viện, tổ chức khoa dược bệnh viện, dược lâm sàng, thông tin thuốc, cảnh giác dược, bệnh học... Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở hướng dẫn thực hành cho sinh viên dược (bao gồm cả sinh viên nước ngoài thuộc các chương trình hợp tác của Trường). Hai bên phối hợp xây dựng, triển khai chương trình đào tạo tiên tiến, phối hợp trong đào tạo dược sỹ lâm sàng. Hợp tác về nghiên cứu khoa học, tiến tới có các sản phẩm chung, không chỉ trong lĩnh vực dược lâm sàng, sử dụng thuốc mà còn cả các vấn đề liên quan đến kinh tế y tế, quản lý dược, sinh học... Hai bên nghiên cứu và xây dựng các dự án về thử nghiệm lâm sàng, xây dựng cơ chế hợp tác theo hướng ưu tiên và đảm bảo quyền lợi nhất định cho cán bộ của hai bên tham gia (giảng viên của Trường sẽ làm kiêm nhiệm tại Bệnh viện và ngược lại). Hợp tác về xây dựng và triển khai các dự án như xây dựng mô hình hoạt động của Trung tâm thông tin thuốc, cảnh giác dược tại bệnh viện. Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị vệ tinh của Trung tâm Thông tin thuốc ADR và cảnh giác dược. Để thực hiện tốt nội dung này, Trường sẽ chia sẻ cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nguồn CSDL trực tuyến của Trung tâm Quốc gia cho Bệnh viện. Ngoài ra, các cán bộ của Bệnh viện sẽ được tham gia đào tạo trong các chương trình, dự án đào tạo lại của Trường. Các nội dung hợp tác trên sẽ được Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội ký kết bằng văn bản chính thức trong thời gian tới.

Minh Hà