Từ tháng 3 năm 2018 tới nay, để thực hiện chương trình “ Xây dựng hình ảnh Điều dưỡng, Hộ Sinh, Kỹ Thuật Y & Hộ Lý Thân Thiện – Tận Tâm – Chu Đáo năm 2018”, Phòng điều dưỡng đã triển khai nhiều hoạt động như: Ký hưởng ứng thi đua ở 100% các đơn vị lâm sàng, cận lâm sàng trong bệnh viện, trang bị cho điều dưỡng cặp tóc, giầy dép…và đào tạo hướng dẫn trực tiếp tại tất cả các đơn vị; tổ chức tự đánh giá và nhóm đánh giá chéo giữa các đơn vị theo chuyên đề mà trọng tâm vào việc tuân thủ trang phục và giao tiếp của ĐD/HS/KTY. Với các tiêu chí do phòng Điều dưỡng đưa ra như: Thái độ ứng xử, thân thiện, giúp đỡ NB, Lãnh đạo và Điểu dưỡng trưởng các đơn vị dựa vào: kết quả tự đánh giá; đánh giá đột xuất của hệ thống điều dưỡng trưởng và theo các tiêu chí của phòng Điều dưỡng để bình xét cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong thời gian thực hiện vừa qua. Đã có gần 80 Điều dưỡng, Hộ Sinh, Kỹ Thuật Y & Hộ Lý tại các đơn vị đạt danh hiệu “Điều dưỡng, Hộ Sinh, Kỹ Thuật Y & Hộ Lý Thân Thiện – Tận Tâm – Chu Đáo”. Trong không khí hân hoan đó, Chi hội Điều dưỡng phối hợp cùng phòng Điều dưỡng tổ chức Lễ tuyên dương và trao huy hiệu ngay tại khoa phòng cho các bạn đạt danh hiệu này. Đại diện các bạn đạt danh hiệu phát biểu “Danh hiệu Điều dưỡng Thân Thiện – Tận Tâm – Chu đáo” là một vinh dự cho cá nhân cũng như vinh dự cho các bạn điều dưỡng của đơn vị. Các bạn đều hứa sẽ cố gắng tiếp tục phát huy y thuật, rèn luyện y đức hơn nữa và là một tấm gương tốt trong đơn vị cũng như trong bệnh viện để góp phần xây dựng hình ảnh của chính bản thân mình, tô thêm hình ảnh đẹp cho đơn vị và giữ vững truyền thống thương hiệu bệnh viện Bạch Mai – Bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước.

Một số hình ảnh:

DSC 1048 1

viber i1mage

viber imagett