photo 1 15851870996151901108210
- Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn 5.000 nhân viên y tế, bệnh nhân và người lao động trong bệnh viện.
- Kết quả sơ bộ ban đầu, có 2 nhân viên công ty TNHH Trường Sinh (phục vụ dịch vụ ăn uống trong bệnh viện) dương tính với COVID-19. 
- Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành phong toả khu vực Nhà ăn. Hai nhân viên của Công ty Trường Sinh có kết quả dương tính với COVID-19 đã được đưa đi cách ly theo quy định.
- Không ra vào Bệnh viện Bạch Mai tại thời điểm này.
Bệnh viện Bạch Mai sẽ có các thông báo tiếp.