Ngày 28 tháng 7 năm 2008, tại  hội trường lớn Bệnh viện Bạch Mai, “Đại hội Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội” đã khai mạc. Tham dự Đại hội có sự tham gia của lãnh đạo Bộ y tế, Tổng hội y học Việt Nam, Hội y học Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Cục khám chữa bệnh và gần 500 đại biểu các bệnh viện khu vực phía Bắc.
Mục tiêu của Đại hội là đề ra chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2008-2012. Ngoài ra, mục tiêu của Đại hội là vận động giáo dục nâng cao kiến thức chống nhiễm khuẩn trong các bệnh viện đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua kiểm soát tốt công tác chống nhiễm khuẩn, tổ chức phát động chương trình “vệ sinh bàn tay” cho cán bộ y tế.