6 loại thuốc của công ty Sanofi – Aventis Việt Nam  có tiêu chuẩn chất lượng không đúng với tiêu chuẩn chất lượng thuốc biệt dược gốc của nhà sáng chế và không đáp ứng yêu cầu công bố thuốc biệt dược gốc theo quy định của Bộ Y tế đã bị rút số đăng ký... Đây là thông tin đáng chú ý được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết ngày 14-9.

Theo đó, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có quyết định rút số đăng ký (SĐK) 6 loại thuốc của công ty Sanofi – Aventis Việt Nam với lý do hồ sơ đăng ký thuốc có tiêu chuẩn chất lượng không đúng với tiêu chuẩn chất lượng thuốc biệt dược gốc của nhà sáng chế. Đồng thời thuốc cách quan hệ lâu  không đáp ứng yêu cầu công bố thuốc biệt dược gốc theo quy định của Bộ Y tế. 6 loại thuốc bị rút số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm có: No-spa, SĐK: VD-12043-10; Telfast BD, SĐK: VD-19727-13; Telfast HD, SĐK: VD-19728-13; Amaryl (Glimepirid 1mg), SĐK: VD-22045-14; Amaryl (Glimepirid 2mg), SĐK: VD-22046-14; Amaryl (Glimepirid 4mg), SĐK: VD-22047-14.

Cả 6 sản phẩm thuốc trên do công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam đăng ký, sản xuất và do tập đoàn Sanofi – Aventis (SA) sở hữu bản quyền, được sản xuất tại nhà máy SA Việt Nam, cũng như đã nộp hồ sơ công bố thuốc biệt dược gốc. Tuy nhiên, quá trình hậu kiểm sau khi cấp SĐK, Cục Quản lý Dược đã phát hiện giới hạn của một số chỉ tiêu chất lượng thuốc sản xuất tại Việt Nam không thống nhất với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được sản xuất tại nhà máy khác của tập đoàn SA đã được công bố thuốc biệt dược gốc và thấp hơn giới hạn quy định các Dược điển quốc tế được Bộ Y tế công nhận. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích của người sử dụng đối với các sản phẩm trên, đồng thời đảm bảo việc công bố thuốc biệt dược gốc phải tuân thủ đúng các tiêu chuẩn cao của sản phẩm phát minh nhằm sử dụng cho các yêu cầu điều trị đặc thù của các cơ sở y tế, Cục Quản lý Dược đã quyết định rút số đăng ký của các sản phẩm này. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị các Viện Kiểm nghiệm thuốc tiến hành lấy Chóng mặt  mẫu để kiểm tra chất lượng của các lô thuốc đã sản xuất theo tiêu chuẩn của thuốc biệt dược gốc.

Không chỉ rút số đăng ký của các sản phẩm thuốc vi phạm, Cục Quản lý Dược cũng đã yêu cầu tạm dừng kinh doanh 6 thuốc nói trên. Việc này là cần thiết để đảm bảo lợi ích của người sử dụng là được sử dụng đúng thuốc biệt dược gốc như tiêu chuẩn của SA trên toàn cầu, không thể để người bệnh ở Việt Nam phải trả tiền mua thuốc biệt dược gốc nhưng thực tế lại không đúng biệt dược gốc. Đồng thời, quyết định này cũng đảm bảo việc công bố thuốc biệt dược gốc phải tuân thủ đúng các tiêu chuẩn cao đối với sản phẩm phát minh của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược cũng cho biết, việc tạm dừng kinh doanh 6 thuốc Choáng váng  của Sanofi hoàn toàn không ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm thuốc của các bệnh viện và bệnh nhân vì hiện trên thị trường có nhiều sản phẩm thay thế nên các cơ sở y tế và người bệnh hoàn toàn có đủ các thuốc thay thế để lựa chọn cho nhu cầu điều trị.

Nguồn http://www.sggp.org.vn