Valproate sodium và Meropenem thường được sử dụng ở những khoa chăm sóc tích cực để điều trị động kinh và nhiễm trùng nghiêm trọng. Trong 1 nghiên cứu 18 tháng của Viện Gasthuisberg ở Belgium, 39 bệnh nhân dùng đồng thời cả 2 loại thuốc đã cho thấy một tương tác đáng báo động - trung bình giảm 66% nồng độ Valproate huyết tương trong vòng 24 giờ ở 19 bệnh nhân có kiểm soát huyết tương hàng ngày.
     

Tổn thương lâm sàng của tương tác này không thể đánh giá ở 19 bệnh nhân do tử vong hoặc các đồ thị của họ chưa được hoàn thành. Trong 20 bệnh nhân còn lại, tương tác này có thể xuất hiện ở 16 người và ít khả năng hơn ở 4 người kia, đồng thời cũng góp phần vào sự hư hại điện giải ở 11 bệnh nhân.

Ở 1 bệnh nhân, nồng độ Valproate huyết tương hạ từ 119 xuống 34 mg/L đồng nghĩa với việc các cơn động kinh tăng lên. Khi ngừng Meropenem, nồng độ Valproate lại quay về giới hạn điều trị, cho phép kiểm soát được các cơn động kinh của bệnh nhân.

8 bệnh nhân bị lên cơn động kinh và 2 người bị chứng giật rung cơ mà Meropenem đã được báo cáo là nguyên nhân trong đa số các trường hợp này, tuy nhiên không bao hàm các Carbapenem khác. Các nhà nghiên cứu kết luận tương tác này có thể được cân nhắc như là tác dụng của cả nhóm thuốc.

 

(Ann Pharmacother 2007; 41:1130-1136)