Tin Quốc tế

Theo bản tin lúc 14 giờ ngày 11/6/2009 của Tổ chức Y tế thế giới thì đãcó 74 quốc gia chính thức báo cáo có dịch cúm A (H1N1) với 28.774 canhiễm, trong đó có 144 trường hợp đã tử vong. Trong đó Việt Nam đã có 16 trường hợp nhiễm, không có trường hợp tử vong.Bảng thống kê về nhữngtrường hợp nhiễm cúm A(H1N1) tại các quốc gia Tên nước   Tổng số ca
Xem tiếp...

Theo bản tin lúc 6 giờ ngày 5/6/2009 của Tổ chức Y tế thế giới thì đãcó 69 quốc gia chính thức báo cáo có dịch cúm A (H1N1) với 21.940 canhiễm, trong đó có 125 trường hợp đã tử vong. Bảng thống kê về nhữngtrường hợp nhiễm cúm A(H1N1) tại các quốc gia Tên nước Tổng số ca nhiễm   Những ca nhiễm mới so với báo cáo trước  
Xem tiếp...

Theo bản tin lúc 6 giờ ngày 3/6/2009 của Tổ chức Y tế thế giới thì đãcó 66 quốc gia chính thức báo cáo có dịch cúm A (H1N1) với 19.273 canhiễm, trong đó có 117 trường hợp đã tử vong. Việt Nam đã có 3 trường hợp. Bảng thống kê về nhữngtrường hợp nhiễm cúm A(H1N1) tại các quốc gia Tên nước     Tổng số ca nhiễm  
Xem tiếp...

 Theo bản tin lúc 6 giờ ngày 1/6/2009 của Tổ chức Y tế thế giới thì đã có 62 quốc gia chính thức báo cáo có dịch cúm A (H1N1) với 17.410 ca nhiễm, trong đó có 115 trường hợp đã tử vong. Bộ Y tế Việt Nam cũng thông báo dịch cúm A (H1N1) đã xuất hiện tại Việt Nam Tên nước Tổng số ca nhiễm Những ca nhiễm mới so với báo cáo trước
Xem tiếp...

Theo bản tin lúc 6 giờ ngày 27/5/2009 của Tổchức Y tế thế giới thì đã có 48 quốc gia chính thức báo cáo có dịch cúm A(H1N1) với 13.398 ca nhiễm, trong đó 95 trường hợp đã tử vong.Bảng thống kê vềnhững trường hợp nhiễm cúm A(H1N1) tại các quốc gia  Tên nước Tổng số ca nhiễm   Những ca nhiễm mới so với báo cáo
Xem tiếp...

Theo bản tin lúc 6 giờngày 23/5/2009 của Tổ chức Y tế thế giới thì đã có 43 quốc gia chính thức báocáo có dịch cúm A (H1N1) với 12022 ca nhiễm, trong đó 86 trường hợp đã tử vong.Bảng thống kê về nhữngtrường hợp nhiễm cúm A(H1N1) tại các quốc gia Tên nước   Tổng số ca (+) Những ca nhiễm mới so với báo cáo trước Số ca Tử
Xem tiếp...

Theo bản tin lúc 6 giờngày 20/5/2009 của Tổ chức Y tế thế giới thì đã có 41 quốc gia chính thức báocáo có dịch cúm A (H1N1) với 10.243 ca nhiễm, trong đó 80 trường hợp đã tử vong.Bảng thống kê vềnhững trường hợp nhiễm cúm A(H1N1) tại các quốc gia Tên nước   Tổng số ca (+) Những ca nhiễm mới so với báo cáo trước Số ca Tử
Xem tiếp...

Theo bản tin vào lúc 6:00 giờ ngày 17/5/2009của Tổ chức y tế thế giới thì đã có 39 quốc gia đã chính thức báo cáo có dịch cúmA (H1N1) với tổng số ca  nhiễm là 8480ca. Tại Mexico đã có 1895 trường hợp nhiễm bệnh,trong đó có 66 ca đã tử vong. Số ca nhiễm bệnh tại Mỹ đã lên đến 4714, có 4 trườnghợp tử vong. Canada với 496 ca nhiễm, trong đó 1 ca tử vong. Costa Rica có 9 canhiễm
Xem tiếp...

Theo bản tin vào lúc 6:00 giờ ngày 14/5/2009của Tổ chức y tế thế giới thì đã có 33 quốc gia đã chính thức báo cáo có dịch cúmA (H1N1) với tổng số ca  nhiễm là 6497ca. Tại Mexico đã có 2446 trường hợp nhiễm bệnh,trong đó có 60 ca đã tử vong. Số ca nhiễm bệnh tại Mỹ khá cao, lên đến 3352 với3 trường hợp tử vong. Canada có có 389 ca nhiễm, trong đó 1 ca tử vong. CostaRica có
Xem tiếp...

Theo bản tin vào lúc 7h30 giờ ngày 10/5/2009của Tổ chức y tế thế giới thì đã có 29 quốc gia chính thức báo cáo có dịch cúmA (H1N1) với tổng số ca  nhiễm là 4379ca. Như vậy sau 3 ngày (từ 7/5 - 10/5), trên thế giới đã có thêm 5 quốc gia nữaxuất hiện dịch và thêm 2008 ca nhiễm mới (Theo bản tin vào lúc 18 giờ ngày 7/5là có 24 quốc gia với 2371 ca).Số ca nhiễm cúm A
Xem tiếp...