Cho đến nay khi đánh giá chức năng thận hoặc kiểm tra tổn thương thận các bác sĩ chủ yếu dựa vào nồng độ creatinin huyết thanh và coi nồng độ creatinin huyết thanh là một trong những marker tin cậy để đánh giá chức năng thận.Tuy nhiên những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng nồng độ creatinin huyết thanh không đánh giá thực chất chức năng thận một cách chính xác, mặt khác các nhà khoa học thấy rằng nồng độ creatinin huyết thanh chỉ bắt đầu tăng cao trên giá trị bình thường khi chức năng thận đã mất trên 50 %.

Trong thời gian gần đây dựa trên một số nghiên cứu của các tác giả khác nhau, các nhà khoa học đã nhận thấy  có một số yếu tố chỉ điểm mới ( new marker) trong huyết thanh hoặc nước tiểu có thể đánh giá tổn thương thận một cách chính xác hơn và sớm hơn tổn thương thận.

Các yếu tố mới này bao gồm  nồng độ cystatin C trong huyết thanh, interleukin-18 ( IL-18) và kidney Injury Molecule-1( KIM-1) bài tiết trong nước tiểu. Các yếu tố chỉ điểm này cho phép phân biệt tổn thương thận chính xác.

Mặt khác gồm nồng độ cystatin C trong huyết thanh, NGAL- neutrophil-gelatinase-asociated-lipocalin, IL-18, glutathion-S-transferase và gama - glutathion-S-transferase là các yếu tố chỉ điểm cho phép phát hiện sớm tổn thương thận. Nồng độ N-acetyl-beta –D-glucoseminidase, KIM-1 và IL-18 là các marker cho phép tiên lượng tỷ lệ tử vong sau khi thận bị tổn thương. Các nhà khoa học cho rằng dựa trên các bằng chứng đã có các yếu tố nếu trên có thể coi là các marker tiềm tàng mới có giá trị trong chẩn đoán sớm cũng như tiên tượng tổn thương thận trong tương lai. Tuy nhiên để đưa vào sử dụng rộng rãi trên thực hành lâm sàng cần các nghiên cứu rộng hơn sâu hơn để khẳng định chính xác vai trò marker tổn thương thận sớm của các chất đã nêu trên.

Đỗ Gia Tuyển - Theo Kidney International