Theo kết quả một nghiên cứu mới đây của Chính phủ Mỹ về các chương trình phòng chống HIV/AIDS thì cần phải trải nghiệm thực tế nhiều hơn nữa mới có thể lựa chọn ra những phương pháp hiệu quả cần áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của HIV.
  

Trong một báo cáo, Cynthia Lyles, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và phòng chống bệnh ở Atlanta đã nói: "Hãy giúp họ nâng cao nhận thức, hãy xây dựng cho họ các kỹ năng cần thiết thay vì đưa ra những thông tin về HIV/AIDS". Để giúp các cơ quan sức khỏe địa phương tiếp cận với các chương trình phòng chống HIV hiệu quả, Lyles và các đồng nghiệp đã tiến hành điều tra 100 chương trình can thiệp đã được triển khai thử nghiệm giữa những năm 2000 - 2004. Kết quả của sự đánh giá được công bố trên Tạp chí Sức khỏe cộng đồng của Mỹ tháng 1/2007. Theo kết quả này, 18 chương trình được xem là có tác dụng quan trọng đến việc giảm hành vi nguy cơ và có thể được thông qua bởi chính quyền địa phương và nhận được tài trợ của chính phủ liên bang.

Lyles và các đồng nghiệp cho rằng, điều thành công nhất ở các chương trình này là hướng tới chia sẻ những điều rất cơ bản, đó là thay vì dạy mọi người về HIV/AIDS, thì giúp họ hiểu làm thế nào để tránh được tình dục không an toàn, họ phải làm gì nếu ở trong tình huống nguy cơ cao. Hay một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng của các chương trình phòng chống HIV là cần hướng dẫn phụ nữ và nam giới biết cách sử dụng bao cao su đúng cách và giúp họ nâng cao kỹ năng giao tiếp với bạn tình, bao gồm cả luyện tập về đàm phán và sự cương quyết trong những tình huồng cần thiết. Những chia xẻ này thường được thực hiện thông qua vai trò của người tư vấn.

"Có một điều rất quan trọng mà nhiều chương trình can thiệp mới đây đã nhận thấy, đó là chỉ tiêu phát triển dân số của chúng ta không cân đối do bị ảnh hưởng của đại dịch HIV/AIDS và do đó rất cần có các công cụ ngăn ngừa HIV hiệu quả" - Lyles và đồng nghiệp đã nói và đồng thời họ chỉ ra rằng chính phủ Mỹ cần xem xét, không nên đắn đo giá trị của chương trình trao đổi bơm kim tiêm - chương trình cung cấp kim tiêm sạch cho những người có HIV nghiện ma tuý. Chương trình này thực tế đã chứng minh hiệu quả trong việc phòng chống HIV, nhưng lại không được chấp nhận trong nguồn chi hợp pháp của ngân quỹ liên bang. "Về cơ bản, chúng ta cố gắng tìm kiếm những nhà tài trợ để có được nguồn tài trợ. Nhưng chúng ta cũng nên lựa chọn quyết định phương pháp phù hợp để việc phòng chống HIV đạt hiệu quả cao" - Lye nói.

American Journal of Public Health