Vaccin cúm hiện tại chỉ tạo ra hiệu quả bảo vệ đặc hiệu với các chủng virus cúm A theo mùa và những chủng có liên quan gần nhưng không có hiệu quả đối với chủng virus cúm A ở các mùa cách xa và một biến thể mới của virus cúm A là H5N1. Các nhà nghiên cứu của trường đại học Oxford (Anh) thông báo chỉ cần thêm một thành phần mới vào vaccin virus cúm A hiện tại là có thể tạo ra hiệu quả bảo vệ rộng hơn đối với các virus theo mùa và những biến thể của chúng. Theo họ thì dưới nhóm các tế bào miễn dịch là tế bào nhớ T CD4+ và T CD5+ của người đáp ứng với những đoạn protein có nguồn gốc từ cả chủng virus cúm A theo mùa và chủng H5N1, nghĩa là có phản ứng chéo giữa chủng  cúm theo mùa và H5N1. Vì vậy việc thêm những phần protein của virus cúm vào vaccin hiện tại có thể tăng cường đáp ứng của tế bào nhớ miễn dịch là T CD4 và 8+ với cả virus cúm thông thường và virus cúm biến thể làm tăng hiệu quả bảo vệ của vaccin.

Yến Ngọc (theo immunology 23/09/2008)