Khi các tế bào gốc Ung thư được phân lập có thể dẫn tới việc phát hiện các thuốc mới chấm dứt sự tái hiện Ung thư. Sau nhiều năm đeo đuổi mục đích này, các nhà khoa học thuộc Viện Ung thư OU đã phát hiện được cách phân lập các tế bào gốc ung thư ở các khối u để họ có thể nhắm vào và giết chúng làm cho ung thư không bị tái hiện.

tebaogoc.jpg

Nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Courtney Houchen và Shrikant Anant đã phát hiện  một protein đặc biệt chỉ xuất hiện tại các tế bào gốc. .
Nhóm nghiên cứu bắt đầu công trình với việc sử dụng một protein như là một "tấm bia" (target) đối với một hợp chất mới có thể giết chết các tế bào gốc và tiêu diệt ung thư. Khi sử dụng các tế bào gốc như là các "tấm bia" các nhà khoa học và thày thuốc có thể ngăn chặn được sự tái hiện của ung thư.
Houchen và Anant đã nhắm vào các tế bào gốc ung thư trưởng thành bởi vì chúng giữ vai trò chính trong sự khởi đầu, phát triển , phát tán cũng như tái hiện ung thư.
Những phương pháp trị liệu hiện nay nói chung không nhằm vào các tế bào gốc tại các khối u. Điều đó cho phép các tế bào gốc chờ đợi cho đến khi đã hoàn tất việc hóa trị và xạ trị thì mới bắt đầu phân chia. Các nhà nghiên cứu tin chắc rằng những tế bào gốc này thường đáp ứng cho việc tái hiện ung thư sau trị liệu. Việc xác định các marker của tế bào gốc có thể giúp các nhà nghiên cứu phát triển các phương thức trị liệu mới nhắm vào các tế bào này.
Các nhà nghiên cứu đang chờ đợi sự hoàn tất  phase thử nghiệm lâm sàng thứ nhất trong vòng 5 năm dưới sự dẫn dắt của Russell Postier. Nếu thành công trên người thì hy vọng trong vòng 10 năm nữa cộng đồng sẽ được thừa hưởng thành tựu này.

gentrilieu.com