Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Boston đã tìm thấy những mã di truyền của tuổi thọ cao đặc biệt qua việc nghiên cứu 1000 người có độ tuổi 100 và so sánh chúng với mã di truyền của những người có tuổi thọ trung bình, trong khi môi trường sống và lịch sử gia đình là những yếu tố tác động đến sức khỏe tuổi tác một cách khá ổn định thì những biến đổi di truyền đóng một vai trò quan trọng và phức tạp trong việc kéo dài tuổi thọ.

Nhóm nghiên cứu đã xác định được một nhóm các biến đổi di truyền có thể giúp cho con người sống thọ hơn (chính xác khoảng 77%). Đây được xem là một bước đột phá mới trong việc khám phá vai trò của gen với việc xác định tuổi thọ con người.

Dựa trên giả thuyết rằng những người sống lâu thường mang theo một nhóm gen tổng hợp có tác động đến tuổi thọ và sự tồn tại của họ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu hệ gen của những người có tuổi thọ cao 100 tuổi.

Các nhà nghiên cứu do giáo sư Paola Sebastiani đứng đầu đã xây dựng một mô hình độc đáo bao gồm 150 gen biến đổi và được gọi tắt là SNPs. Họ thấy rằng 150 biến thể gen này đều nằm trong những nhóm người có tuổi thọ cao (hơn 90 tuổi).

Giáo sư Sebastiani cho biết qua những số liệu có được nhận thấy rằng tuổi thọ cao của con người có thể là kết quả của những "gen phòng thủ" có khả năng là giảm ảnh hưởng của bệnh tật đến sức khỏe của cơ thể và góp phần giảm thiểu sự phát triển của các loại bệnh để kéo dài cuộc sống.

           Trương Minh   (Theo Telegraph, 7/2010)