“34/35 bệnh viện tuyến Trung ương đã thành lập phòng Công tác xã hội (CTXH), ổn định tổ chức và đi vào hoạt động hiệu quả” - đó là lời của Ths. Vũ Thị Minh Hạnh, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế - Bộ y tế trong buổi Hội thảo chuyên đề “Triển khai các nhiệm vụ CTXH trong bệnh viện” do Bộ y tế tổ chức sáng ngày 10/7 tại Côn Đảo.

a4

Đây là hội thảo lần thứ 2 trong năm 2018 được Bộ Y tế tổ chức để các bệnh viện trong toàn quốc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động đã được triển khai thực hiện Thông tư 43/TT-BYT. Tại hội thảo, BV Nhi Trung ương chia sẻ kinh nghiệm về việc huy động nguồn lực hỗ trợ người bệnh; chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng, tổ chức và duy trì hoạt động của nhà tạm trú cho người bệnh là báo cáo của BV K Trung ương; Báo cáo tham luận của BV Chợ Rẫy cũng đưa ra nhiều kinh nghiệm với các hoạt động CTXH sáng tạo và hiệu quả để các bệnh viện tham khảo...

BSCKII. Phạm Thị Bích Mận, Trường phòng CTXH Bệnh viện Bạch Mai đã đem đến hội thảo kinh nghiệm của phòng CTXH trong triển khai hoạt động thùng thu gom vật dụng thất lạc và công tác quản lý thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ , quan hệ công chúng trong bệnh viện. Đó cũng là một trong những hoạt động nổi bật của các phòng CTXH tại các bệnh viện tuyến Trung ương. 

a1

Sau mỗi báo cáo tham luận, các thành viên tham dự hội thảo đã thảo luận sôi nổi về những thuận lợi và khó khăn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CTXH được Bộ Y tế hướng dẫn tại thông tư 43. 

Nhiều giám đốc, phó giám đốc các bệnh viện trong cả nước đã quan tâm tham dự hội thảo lần này - đó là một điểm mới đem đến cho những nhân viên CTXH tại các bệnh viên niềm tin và sự hy vọng về sự phát triển của công tác này trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Bạch Mai