Ngày 31/12/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã ra thông báo số 6056/BHXH-GDDBHYT2 về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, BHXH Hà Nội đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tiếp nhận và giải quyết theo chế độ BHYT cho những người chưa nhận được thẻ BHYT mới, xuất trình thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng.

Thông tin chi tiết: Xem file đínhkèm.

36