Lãnh đạo Bộ Y tế vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt tại cơ quan này.

1012019 bo nhiem lai 3 157890589915647274400

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được giao nhiệm vụ mới.

Theo đó, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Văn Tác được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục khoa học công nghệ và đào tạo.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Mạnh Cường được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Đặng Việt Hùng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hồng Sơn được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Phó Cục trưởng Cục Y được cổ truyền Nguyễn Thế Thịnh được bổ nhiệm giữ chức Quyền Cục trưởng Cục Y dược cổ truyền.

Phó Cục trưởng Cục khoa học công nghệ và đào tạo, Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ giữ chức Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

Điều động, bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Dược liệu Trần Minh Ngọc giữ chức Phó Cục trưởng Cục Y dược cổ truyền.

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Vũ Hoàng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, thông tin và Dữ liệu Tổng Cục dân số giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục dân số.

Nguồn: http://toquoc.vn