Tại Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm được Quốc hội thông qua sáng 12/11, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố trước Quốc hội, GS.TS Nguyễn Thanh Long nhận được 459 (95,42%) phiếu đồng ý phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long giữ cương vị Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Báo Sức khoẻ & Đời sống trân trọng gửi đến bạn đọc tóm tắt tiểu sử GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế

 MG 5824 1

 

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn