Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

TS.BS. Trần Thị Tô Châu

 • 1991-1997: Đại học Y hà nội
 • 2000-2002: Cao học ở ĐHY hà nội, chuyên ngành nội
 • 2005- 2012: Làm tiến sĩ ở ĐH Y hà nội chuyên ngành nội cơ xương khớp.

Đang cập nhật

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Bích

 • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội: 2011
 • Bằng bác sĩ nội trú tại Pháp: 2014
 • Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa: 2015
 • Thực tập sinh 3 tháng tại Đại học Chonnam – Hàn Quốc: 2018
 • Thực tập sinh 1 tháng tại Đại học Sydney – Úc theo chương trình học mãi: 2019

Đang cập nhật

TS.BS. Lê Thị Liễu

 • Năm 2000: Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa – Đại học Y Hà Nội
 • Năm 2002: Chứng chỉ siêu âm Tổng quát BV Trung ương quân đội 108
 • Năm 2008: Thạc sỹ chuyên ngành Nội – Cơ xương khớp – Đại học Y Hà Nội
 • Năm 2013: Diplome đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành Cơ xương khớp Đại học Paris V, cộng hòa Pháp
 • Năm 2018: Tiến sỹ Y học – Đại học Y Hà Nội

Đang cập nhật

Ths. BS. Nguyễn Thị Bảo Thoa

 • 2006-2012: Bác sĩ đa khoa - Trường Đại học Y Hà Nội
 • 2012-2015: Bác sĩ nội trú chuyên ngành nội khoa - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Hiện đang học bác sĩ chuyên khoa II - Nội cơ xương khớp - Trường Đại học Y Hà Nội

Đang cập nhật

ThS.BS. Đinh Hà Giang

 • 2010-2016: Bác sĩ đa khoa Trường Đại Học Y Hà Nội
 • 2016-2019: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Nội khoa Trường Đại Học Y Hà Nội

Đang cập nhật

ThS.BS Hoàng Huế Anh

 • 1999: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hải Phòng.
 • 2014: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nội khoa tại Đại học Y Hà Nội.
 • Từ năm 2015 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đang cập nhật

BSCKII. Hoàng Thị Phương Thảo

 • Năm 2012: tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa
 • Năm 2016: tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện tại Trường Đại học Y Hà Nội - Bệnh viện Bạch Mai, chuyên ngành Nội - Xương khớp.
 • Năm 2022, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nội Xương khớp.

Đang cập nhật

Ths.Bs. Lại Thuỳ Dương

 • 2000-2006: Bác sĩ đa khoa- Trường Đại học Y Hà Nội
 • 2009-2012: Thạc sĩ Chuyên ngành Nội khoa. Trường Đại học Y Hà Nội
 • Hiện là Nghiên cứu sinh chuyên ngành Nội Xương Khớp- Trường Đại học Y Hà Nội.

Đang cập nhật

BSCKII. Phạm Ngọc Dương

 • 2009 – 2015: Bác sĩ đa khoa đại học Y Hà Nội
 • 2015- 2018: Bác sĩ nội trú chuyên ngành nội khoa - Đại học Y Hà Nội
 • 2021 – 2023: Bác sĩ chuyên khoa 2 - Chuyên ngành Nội xương khớp  - Đại học Y Hà Nội

Đang cập nhật

PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Hùng

 • Đại học: Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa, tại Đại học Y Hà Nội năm 1992
 • Thạc sĩ: Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành nội khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 1996
 • Tiến sĩ: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại The University of New South Wales, Sydney, Australia năm 2008
 • 1997 - 1998: Giảng viên Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà Nội và Bác sỹ khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai
 • 1998 - 2015: Giảng viên bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà Nội và Bác sỹ khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai
 • 2015 - 2016: Giảng viên chính, Trường Đại học Y Hà Nội và Phó khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai
 • 2016 - nay: Giám đốc Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai và Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Y Hà Nội

 

Đang cập nhật