Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

TS.BS. Lê Thị Liễu

 • Năm 2000: Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa – Đại học Y Hà Nội
 • Năm 2002: Chứng chỉ siêu âm Tổng quát BV Trung ương quân đội 108
 • Năm 2008: Thạc sỹ chuyên ngành Nội – Cơ xương khớp – Đại học Y Hà Nội
 • Năm 2013: Diplome đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành Cơ xương khớp Đại học Paris V, cộng hòa Pháp
 • Năm 2018: Tiến sỹ Y học – Đại học Y Hà Nội

Đang cập nhật

ThS.BS Hoàng Huế Anh

 • 1999: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hải Phòng.
 • 2014: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nội khoa tại Đại học Y Hà Nội.
 • Từ năm 2015 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đang cập nhật

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Bích

 • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội: 2011
 • Bằng bác sĩ nội trú tại Pháp: 2014
 • Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa: 2015
 • Thực tập sinh 3 tháng tại Đại học Chonnam – Hàn Quốc: 2018
 • Thực tập sinh 1 tháng tại Đại học Sydney – Úc theo chương trình học mãi: 2019

Đang cập nhật

ThS.BS. Phạm Thị Minh Nhâm

 • 2002-2008: Bác sỹ đa khoa đại học Y Hà Nội
 • 2008-2011: Bác sỹ Nội trú chuyên ngành Cơ Xương Khớp Đại học Y Hà Nội
 • Hiện là bác sĩ tại Trung tâm Cơ Xương Khớp bệnh viện Bạch Mai

Đang cập nhật

PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Hùng

 • Đại học: Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa, tại Đại học Y Hà Nội năm 1992
 • Thạc sĩ: Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành nội khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 1996
 • Tiến sĩ: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại The University of New South Wales, Sydney, Australia năm 2008
 • 1997 - 1998: Giảng viên Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà Nội và Bác sỹ khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai
 • 1998 - 2015: Giảng viên bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà Nội và Bác sỹ khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai
 • 2015 - 2016: Giảng viên chính, Trường Đại học Y Hà Nội và Phó khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai
 • 2016 - nay: Giám đốc Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai và Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Y Hà Nội

 

Đang cập nhật

BSCKII. Nguyễn Thị Thu Hà

Từ tháng 9/2006 đến tháng 9/2012

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa

Từ 9/2012 đến 12/2015

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Từ 10/2018 đến 10/2020

 • Tại trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

ThS. Nguyễn Công Chính

Từ tháng 9/1989 đến tháng 9/1995

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa

Từ 9/2004 đến 12/2006

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

TS. Nguyễn Hữu Trường

Từ tháng 9/1991 đến tháng 9/1997

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa​​​​​​​​​​​​​

Từ 9/1998 đến 12/2001

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng​​​​​​​

Từ 10/2013 đến 7/2017

 • Tại trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

ThS. BS. Nguyễn Quang Huy

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y năm 2017, tốt nghiệp Thạc sĩ Truyền Nhiễm tại Đại học Y Hà Nội năm 2022

Đang cập nhật

TS. Nguyễn Văn Dũng

 • 1989 - 1995: Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ đa khoa
 • 1996 đến 1999, Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ nội trú chuyên ngành Truyền nhiễm.
 • 2009 đến 2015, nghiên cứu tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương

Đang cập nhật