Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

PGS. TS. Đỗ Duy Cường

 • 1993: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa - Đại học Y Hà Nội.
 • 1997: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Truyền nhiễm. ​​​​​​​
 • 2002: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Viện Karolinska (Thụy Điển).
 • 2003: Học 1 năm tại Viện Y học Nhiệt đới - Đại học Nagasaki (Nhật bản).
 • 2017: Bác sĩ Cao cấp.
 • 2018: Học hàm Phó giáo sư.
 • 2020: Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Đang cập nhật

BSCKII. Nguyễn Thị Mai Hương

Từ tháng 9/2003 đến tháng 9/2009

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa

Từ 9/2009 đến 12/2012

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Từ 10/2018 đến 10/2020

 • Tại trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

TS. Nguyễn Văn Dũng

 • 1989 - 1995: Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ đa khoa
 • 1996 đến 1999, Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ nội trú chuyên ngành Truyền nhiễm.
 • 2009 đến 2015, nghiên cứu tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương

Đang cập nhật

ThS. BS. Nguyễn Quang Huy

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y năm 2017, tốt nghiệp Thạc sĩ Truyền Nhiễm tại Đại học Y Hà Nội năm 2022

Đang cập nhật

ThS. Nguyễn Công Chính

Từ tháng 9/1989 đến tháng 9/1995

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa

Từ 9/2004 đến 12/2006

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

BSCKII. Nguyễn Thị Thu Hà

Từ tháng 9/2006 đến tháng 9/2012

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa

Từ 9/2012 đến 12/2015

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Từ 10/2018 đến 10/2020

 • Tại trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

TS. Nguyễn Hữu Trường

Từ tháng 9/1991 đến tháng 9/1997

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa​​​​​​​​​​​​​

Từ 9/1998 đến 12/2001

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng​​​​​​​

Từ 10/2013 đến 7/2017

 • Tại trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

TS. Phạm Huy Thông

1982 - 1988: Bác sỹ đa khoa - ĐH Y Hà Nội

2001 - 2003: Thạc sỹ bác sỹ - ĐH Y Hà Nội

2006 - 2013: Tiến sỹ bác sỹ - ĐH Y Hà Nội

Đang cập nhật

ThS. BS. Thái Nguyễn Hoàng

Từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2018

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa

Từ 9/2018 đến 10/2021

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

ThS. BSNT. Nguyễn Minh Hoàng

Từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2018

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa

Từ 9/2018 đến 10/2021

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật