Responsive Image

ViewDanhSachCauHoi

DashboardQa

Minh An

Đã hỏi ngày: 13/07/2023

Vì sao điều trị mụn lại cảm giác nổi mụn nhiều hơn?

Vì sao điều trị mụn lại cảm giác nổi mụn nhiều hơn?

Minh An

Trả lời ngày: 13/07/2023
Một số thuốc trong trị liệu thực sự có vai trò kích thích bong sừng da, nới lỏng các bít tắc nông trên bề mặt, do đó mà các tổn thương mụn bên dưới sẽ được đẩy dần lên bên trên và tự rụng ra ngoài (hoặc được hỗ trợ bằng phương pháp lấy nhân mụn). Nếu bạn chỉ thấy các tổn thương nhân mụn nổi nhiều hơn nhưng không có bất thường nào kèm theo khác sau khi sử dụng thuốc bôi mụn một thời gian (khoảng 1-2 tuần) thì có thể đó là diễn tiến bình thường mà thôi. Nếu bạn có lo lắng nào khác, hãy trao đổi thêm với bác sĩ đang điều trị của bạn để có câu trả lời cho riêng mình nhé.