Responsive Image

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây

Docter

Thông tin Bác sĩ

Không có dữ liệu!
STT Hình ảnh Tên bác sĩ Chức vụ - vị trí Mức độ ưu tiên Là lãnh đạo THuộc chuyên khoa Hành động
1 TS. Trương Anh Thư Trưởng khoa -1 Hiển thị Hiển thị Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
2 TS. BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Trưởng khoa -1 Hiển thị Hiển thị Khoa Khám Bệnh
3 ThS. Vũ Xuân Thắng Điều dưỡng Trưởng -1 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Cấp Cứu A9
4 PGS. TS. Đào Hùng Hạnh Trưởng khoa -1 Hiển thị Hiển thị Khoa Khám Chữa Bệnh TYC

AlbumView

NhiemVuService

Chức năng - nhiệm vụ

Member

Member tạm thời không có.

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT