Responsive Image

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây

Docter

Thông tin Bác sĩ

Không có dữ liệu!
STT Hình ảnh Tên bác sĩ Chức vụ - vị trí Mức độ ưu tiên Là lãnh đạo THuộc chuyên khoa Hành động
1 PGS. TS. Đào Hùng Hạnh Trưởng khoa -1 Hiển thị Hiển thị Khoa Khám Chữa Bệnh TYC
2 BSCKII. Lê Việt Sơn Trưởng khoa -1 Hiển thị Hiển thị Khoa Mắt
3 TS. Trương Anh Thư Trưởng khoa -1 Hiển thị Hiển thị Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
4 TS. BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Trưởng khoa -1 Hiển thị Hiển thị Khoa Khám Bệnh
5 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Trung tâm -1 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Cấp Cứu A9
6 TS. Vũ Đức Long Phó Giám đốc Trung tâm -1 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Cấp Cứu A9
7 ThS. Vũ Xuân Thắng Điều dưỡng Trưởng -1 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Cấp Cứu A9
8 PGS. TS. Lê Công Định Trưởng khoa -1 Hiển thị Hiển thị Khoa Tai Mũi Họng

AlbumView

NhiemVuService

Chức năng - nhiệm vụ

Member

Member tạm thời không có.

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT