Responsive Image

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây

Docter

Thông tin Bác sĩ

Không có dữ liệu!
STT Hình ảnh Tên bác sĩ Chức vụ - vị trí Mức độ ưu tiên Là lãnh đạo THuộc chuyên khoa Hành động
181 BSCKII. Nguyễn Văn Minh Chủ tịch Công đoàn 6 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Gây Mê Hồi Sức
182 Đc. Đặng Ngọc Hiếu Bí thư Đoàn Thanh niên 6 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Điện Quang
183 Đ/c. Kiều Lan Hương Bí thư đoàn Thanh niên 6 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
184 ThS. BS. Nguyễn Vũ Quang Bí thư Đoàn TN 6 Hiển thị Hiển thị Trung tâm Phẫu thuật tiêu hoá
185 ThS.BSNT. Hoàng Công Tùng Bí thư Đoàn TN 6 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Y Học Hạt Nhân & UB
186 Đc. Hoàng Bích Ngọc Bí thư Đoàn thanh niên 6 Hiển thị Hiển thị Khoa Khám Chữa Bệnh TYC
187 CN. Ngô Thị Thu Huế Bí Thư Đoàn TN 6 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Chống Độc
188 BS. Nguyễn Quang Khải Bí thư Đoàn TN 6 Hiển thị Hiển thị Khoa Răng Hàm Mặt
189 ThS.BSCKII. Trần Thái Sơn Trưởng khoa Da liễu 6 Không hiển thị Không hiển thị Khoa Da Liễu
190 ThS. Nguyễn Trung Hậu Bí thư Đoàn thanh niên 6 Hiển thị Hiển thị Viện Tim Mạch
191 ThS. Nguyễn Thị Thu Hà Điều Dưỡng Trưởng 6 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Thận tiết niệu và lọc máu
192 ThS. Chú Bá Chung Bí thư ĐTN 6 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Thần Kinh
193 ThS. Đỗ Hoàng Hải Bí thư Đoàn thanh niên 6 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Nhi Khoa
194 CN. Hoàng Lan Anh Bí thư Đoàn Thanh niên 6 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Huyết Học Truyền Máu
195 ThS. BS. Vũ Thị Dung Bác sỹ 6 Không hiển thị Không hiển thị Khoa Da Liễu
196 Đc Trịnh Thế Anh Bí Thư Đoàn TN 6 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Hồi Sức Tích Cực
197 Đc. Phạm Trường Minh Bí thư Đoàn TN 7 Hiển thị Hiển thị Khoa Dược
198 DS. Nguyễn Thị Huế KTV Dược trưởng 7 Hiển thị Hiển thị Khoa Dược
199 BSNT. Nguyễn Trung Hiếu Bí Thư Đoàn TN 7 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Thận tiết niệu và lọc máu
200 ThS. BS. Nguyễn Ngọc Oanh Bác sỹ khoa Da liễu 7 Không hiển thị Không hiển thị Khoa Da Liễu

AlbumView

NhiemVuService

Chức năng - nhiệm vụ

Member

Member tạm thời không có.

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT