Responsive Image

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây

Docter

Thông tin Bác sĩ

Không có dữ liệu!
STT Hình ảnh Tên bác sĩ Chức vụ - vị trí Mức độ ưu tiên Là lãnh đạo THuộc chuyên khoa Hành động
201 ThS. Lê Thu Hoài Điều dưỡng trưởng 7 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Nhi Khoa
202 CN. Trần Thị Ngọc Anh Điều dưỡng trưởng 7 Hiển thị Hiển thị Viện Tim Mạch
203 PGS.TS. Phạm Bá Nha Trưởng khoa 8 Hiển thị Hiển thị Khoa Phụ sản
204 BSCKII. Dương Thị Hằng Phó trưởng khoa Da liễu - Bv Bạch Mai 9 Không hiển thị Không hiển thị Khoa Da Liễu
205 BSCK II Vũ Công Khanh Phó Trưởng khoa 9 Hiển thị Hiển thị Khoa Phụ sản
206 TS.BS. Hoàng Thị Hoạt Bác sĩ khoa da liễu 10 Không hiển thị Không hiển thị Khoa Da Liễu
207 TS. Triệu Văn Trường Phó Trưởng khoa 10 Hiển thị Hiển thị Khoa Ngoại Tổng hợp
208 ThS. Vũ Thị Nhã Điều dưỡng trưởng 10 Hiển thị Hiển thị Khoa Ngoại Tổng hợp
209 BSCKII. Trần Quốc Nhân Phó Trưởng khoa 10 Hiển thị Hiển thị Khoa Phụ sản
210 PGS.TS. Phan Thu Phương Giám đốc - Trung tâm Hô hấp 10 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Hô Hấp
211 TS. BS. Hoàng Gia Du Trưởng khoa 10 Hiển thị Hiển thị Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Và CS
212 BSCKII. Trần Đức Hùng Chủ tịch Công đoàn 11 Hiển thị Hiển thị Khoa Phụ sản
213 ThS.BS Đỗ Thị Thúy Hồng Bác sĩ Khoa Da liễu 11 Không hiển thị Không hiển thị Khoa Da Liễu
214 ThS. Đặng Anh Bắc Bí thư Đoàn thanh niên 12 Hiển thị Hiển thị Khoa Phụ sản
215 ThS.BSNT. Nguyễn Thị Huế Bác sĩ khoa Da liễu 12 Không hiển thị Không hiển thị Khoa Da Liễu
216 ThS.BSNT. Nguyễn Thị Thu Phương Bác sĩ khoa Da liễu 12 Không hiển thị Không hiển thị Khoa Da Liễu
217 BS. Phan Nữ Thục Hiền Bác sĩ khoa Da liễu 12 Không hiển thị Không hiển thị Khoa Da Liễu
218 ThS.BSNT. Vũ Duy Linh Bác sĩ khoa Da liễu 12 Không hiển thị Không hiển thị Khoa Da Liễu
219 Ths.Nguyễn Văn Trung Phó Trưởng khoa 12 Hiển thị Hiển thị Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Và CS
220 BSCK I. Trần Đức Anh Bác sĩ khoa Da liễu 12 Không hiển thị Không hiển thị Khoa Da Liễu

AlbumView

NhiemVuService

Chức năng - nhiệm vụ

Member

Member tạm thời không có.

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT