Responsive Image

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây

Docter

Thông tin Bác sĩ

Không có dữ liệu!
STT Hình ảnh Tên bác sĩ Chức vụ - vị trí Mức độ ưu tiên Là lãnh đạo THuộc chuyên khoa Hành động
221 Ths.Hà Đức Cường Phó Trưởng khoa 13 Hiển thị Hiển thị Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Và CS
222 PGS. TS. Lương Tuấn Khanh Giám Đốc Trung tâm Phục hồi chức năng 13 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm PHCN
223 ThS. Phạm Thị Thu Thủy Điều dưỡng trưởng 14 Hiển thị Hiển thị Khoa Phụ sản
224 PGS. TS. Đỗ Đào Vũ Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồic chức năng 14 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm PHCN
225 PGS. TS. Võ Hồng Khôi Giám đốc Trung tâm Thần kinh 14 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Thần Kinh
226 Đc. Nguyễn Đức Hoàng Chủ tịch công đoàn 14 Hiển thị Hiển thị Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Và CS
227 TS. Nguyễn Thị Thu Hoài Phó Viện trưởng Viện Tim mạch 15 Không hiển thị Không hiển thị Viện Tim Mạch
228 PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang Phó Viện trưởng Viện tim mạch 15 Không hiển thị Không hiển thị Viện Tim Mạch
229 TTUT. TS. BSNT. Nguyễn Thị Mai Ngọc Bác sỹ chuyên khoa Tim mạch 15 Không hiển thị Không hiển thị Viện Tim Mạch
230 Đc. Lê Đăng Tân Bí thư ĐTN 15 Hiển thị Hiển thị Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Và CS
231 PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng Viện trưởng Viện Tim mạch 15 Không hiển thị Không hiển thị Viện Tim Mạch
232 PGS. TS. Nguyễn Công Long Giám đốc Trung tâm Tiêu Hoá - Gan Mật 16 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Tiêu Hoá - Gan Mật
233 CN. Phạm Thị Kim Thoa Điều dưỡng trưởng 16 Hiển thị Hiển thị Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Và CS
234 TS.BS. Trần Thị Hà An Phó Viện trưởng Viện Sức khoẻ Tâm thần 16 Không hiển thị Không hiển thị Viện Sức Khoẻ Tâm Thần
235 ThS. BS. Vũ Sơn Tùng Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần 16 Không hiển thị Không hiển thị Viện Sức Khoẻ Tâm Thần
236 BSCKII. Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần 16 Không hiển thị Không hiển thị Viện Sức Khoẻ Tâm Thần
237 PGS. TS. BS. Nguyễn Văn Tuấn Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần 16 Không hiển thị Không hiển thị Viện Sức Khoẻ Tâm Thần
238 TS, BSCC. Nguyễn Văn Dũng Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần 16 Không hiển thị Không hiển thị Viện Sức Khoẻ Tâm Thần
239 ThS. BS. Lê Thị Hồng Linh Bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm 18 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
240 ThS. BS. Nghiêm Văn Hùng Bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm 18 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới

AlbumView

NhiemVuService

Chức năng - nhiệm vụ

Member

Member tạm thời không có.

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT