Responsive Image

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây

Docter

Thông tin Bác sĩ

Không có dữ liệu!
STT Hình ảnh Tên bác sĩ Chức vụ - vị trí Mức độ ưu tiên Là lãnh đạo THuộc chuyên khoa Hành động
241 BSNT. Nguyễn Thuỳ Dung Bác sĩ 18 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
242 BSNT. Nguyễn Thị Thu Trang Bác sĩ 18 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
243 ThS. BS. Nguyễn Quang Huy Bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm 18 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
244 ThS. BS. Nguyễn Thuý Liễu Bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm 18 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
245 BS. Nguyễn Quốc Vũ Bác sĩ 18 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
246 TS. BS. Nguyễn Thị Hương Giang Bác sĩ Trung tâm Bệnh nhiệt đới 18 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
247 ThS. Bs. Lê Thị Hoạ Bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm 18 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
248 TS. Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Trung tâm cấp cứu A9 19 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cấp Cứu A9
249 PGS. TS. Đỗ Ngọc Sơn Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực 20 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Hồi Sức Tích Cực
250 BSCKII. Phùng Đức Tâm BS Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
251 TS.BS. Trần Thị Tô Châu Phó giám đốc Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
252 TS.BS. Lê Thị Liễu Phó Giám đốc Trung tâm Cơ xương khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
253 ThS.BS. Đinh Hà Giang Bác sỹ Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
254 ThS.BS Hoàng Huế Anh Bác sĩ Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
255 BSCKII. Hoàng Thị Phương Thảo Bác sĩ Trung tâm Cơ Xương khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
256 Ths.Bs. Lại Thuỳ Dương Bác sĩ Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
257 BSCKII. Lê Thị Hải Hà Bác sĩ Trung tâm Cơ xương khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
258 ThS.BS. Nguyễn Ngọc Bích Bác sĩ Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
259 Ths. BS. Nguyễn Thị Bảo Thoa Bác sĩ Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
260 BSCKII. Phạm Ngọc Dương Bác sĩ Trung tâm Cơ xương khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp

AlbumView

NhiemVuService

Chức năng - nhiệm vụ

Member

Member tạm thời không có.

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT