Responsive Image

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây

Docter

Thông tin Bác sĩ

Không có dữ liệu!
STT Hình ảnh Tên bác sĩ Chức vụ - vị trí Mức độ ưu tiên Là lãnh đạo THuộc chuyên khoa Hành động
261 ThS.BSNT. Nguyễn Thị Hạnh Bác sĩ Trung tâm Cơ xương khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
262 ThS.BS. Phạm Thị Minh Nhâm Bác sĩ Trung tâm Cơ xương khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
263 ThS. BS. Trần Huyền Trang BS Trung tâm Cơ xương khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
264 TS.Bs. Nguyễn Thị Như Hoa Bác sĩ Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
265 TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Mai Bác sĩ Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
266 BSCKII. Trần Ngọc Tùng BS Trung tâm Cơ xương khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
267 PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thủy Phó Giám đốc Trung tâm Cơ xương khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
268 PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Hùng Giám đốc Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
269 TS.BS. Bùi Hải Bình BS Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
270 TS.BS. Hoàng Trung Dũng Bác sĩ Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
271 TS.BS. Nguyễn Thị Nga BS Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
272 TS.BS. Tạ Thị Hương Trang Bs TT Cơ xương khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
273 TS. BS. Trần Phương Hải BS Trung tâm Cơ Xương Khớp 21 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Cơ Xương Khớp
274 ThS. BSNT. Lê Thị Lan Thuỷ Bác sỹ Trung tâm dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
275 ThS. BSNT. Phùng Thị Phương Tú Bác sỹ Trung tâm Dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
276 ThS. BS. Nguyễn Quang Huy Bác sĩ Trung tâm Bệnh nhiệt đới 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
277 TS. Nguyễn Văn Dũng Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
278 ThS. BSNT. Đinh Thanh Điệp Bác sỹ Trung tâm Dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
279 PGS. TS. Đỗ Duy Cường Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
280 BSCKI. Từ Tuyết Nhung Bác sỹ Trung tâm Dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS

AlbumView

NhiemVuService

Chức năng - nhiệm vụ

Member

Member tạm thời không có.

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT