Responsive Image

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây

Docter

Thông tin Bác sĩ

Không có dữ liệu!
STT Hình ảnh Tên bác sĩ Chức vụ - vị trí Mức độ ưu tiên Là lãnh đạo THuộc chuyên khoa Hành động
281 ThS. BSNT. Nguyễn Ngọc Hải Bác sỹ Trung tâm Dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
282 BSCKII. Trần Thị Mùi Bác sỹ Trung tâm dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
283 BSCKII. Nguyễn Thị Thu Hà Bác sỹ Trung tâm Dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
284 BSCKII. Nguyễn Anh Minh Bác sỹ Trung tâm Dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
285 ThS. BSNT. Đào Sang Mỹ Bác sỹ Trung tâm Dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
286 ThS. BSNT. Nguyễn Minh Hoàng Bác sỹ Trung tâm Dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
287 TS. Đoàn Thu Trà Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
288 TS. Nguyễn Hữu Trường Phó Giám đốc Trung Tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
289 ThS. BS. Thái Nguyễn Hoàng Bác sỹ Trung tâm dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
290 TS. Phạm Huy Thông Phó Giám đốc Trung Tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
291 ThS. Nguyễn Công Chính Bác sĩ điều trị tại Trung Tâm Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
292 ThS Lê Việt Dũng Bác sỹ Trung tâm Dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
293 BSCKII. Nguyễn Thị Mai Hương Bác sỹ Trung tâm Dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
294 ThS. BSNT. Vi Thị Thanh Hằng Bác sỹ Trung tâm Dị ứng 22 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
295 Ths. BSNT Nguyễn Minh Anh Bác sỹ Trung tâm Đột Quỵ 24 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Đột Quỵ
296 PGS. TS. Mai Duy Tôn Giám đốc Trung tâm Đột quỵ 24 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Đột Quỵ
297 ThS. BSNT Phan Hà Quân Bác sĩ điều trị Trung tâm Đột Quỵ 24 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Đột Quỵ
298 Ths. BSNT. Nguyễn Thị Thùy Linh Bác sỹ Trung tâm Đột quỵ 24 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Đột Quỵ
299 ThS.BSNT. Đinh Trung Hiếu Bác sỹ Trung tâm Đột quỵ 24 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Đột Quỵ
300 ThS. BSNT. Lê Tuấn Anh Bác sỹ Trung tâm Đột quỵ 24 Không hiển thị Không hiển thị Trung Tâm Đột Quỵ

AlbumView

NhiemVuService

Chức năng - nhiệm vụ

Member

Member tạm thời không có.

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT