Responsive Image

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây

Docter

Thông tin Bác sĩ

Không có dữ liệu!
STT Hình ảnh Tên bác sĩ Chức vụ - vị trí Mức độ ưu tiên Là lãnh đạo THuộc chuyên khoa Hành động
61 TS. BS. Phạm Hồng Nhung Phó trưởng khoa 2 Hiển thị Hiển thị Khoa Vi Sinh
62 TS. Phan Văn Đức Phó Giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Thần Kinh
63 ThS. Trịnh Tiên phong Phó giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm GPB - TBH
64 TS.BS Đào Việt Phương Phó Giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Đột Quỵ
65 TS. Vũ Văn Khâm Phó Giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Gây Mê Hồi Sức
66 TS. Trịnh Hồng Mỹ Phó Trưởng khoa 2 Hiển thị Hiển thị Khoa Răng Hàm Mặt
67 TS. BS. Nguyễn Văn Dũng Phó giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
68 ThS. Bs. Đỗ Anh Giang Phó Giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Tiêu Hoá - Gan Mật
69 TS. Trần Thị Hà An Phó viện trưởng 2 Hiển thị Hiển thị Viện Sức Khoẻ Tâm Thần
70 TS. Trần Quang Minh Phó Trưởng khoa 2 Hiển thị Hiển thị Khoa Y Học Cổ Truyền
71 ThS. BS. Nguyễn Kiều Hoa Phó trưởng khoa Chủ tịch Công đoàn 2 Hiển thị Hiển thị Khoa Hoá Sinh
72 PGS. TS. Đỗ Đào Vũ Phó giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm PHCN
73 ThS. Trần Thị Tuệ Tú Chủ tịch Công đoàn 2 Hiển thị Hiển thị Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
74 PGS.TS. Hà Trần Hưng Phó Giám Đốc Trung Tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Chống Độc
75 BSCKII. Nguyễn Thị Thế Thanh Phó Giám đốc trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Dinh Dưỡng LS
76 TS. BS. Vũ Trung Lương Phó Trưởng khoa 2 Hiển thị Hiển thị Khoa Tai Mũi Họng
77 TS. Nguyễn Công Tấn Phó Giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Hồi Sức Tích Cực
78 TS. Phạm Huy Thông Phó giám đốc trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Dị Ứng - MDLS
79 BSNT. Nguyễn Trung Kiên Phó Giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Nhi Khoa
80 TS. Nguyễn Hữu Dũng Phó Giám Đốc Trung Tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Thận tiết niệu và lọc máu

AlbumView

NhiemVuService

Chức năng - nhiệm vụ

Member

Member tạm thời không có.

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT