Responsive Image

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây

Docter

Thông tin Bác sĩ

Không có dữ liệu!
STT Hình ảnh Tên bác sĩ Chức vụ - vị trí Mức độ ưu tiên Là lãnh đạo THuộc chuyên khoa Hành động
81 TS. BS. Nguyễn Quang Hùng Phó Giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Y Học Hạt Nhân & UB
82 PGS. TS. Đỗ Đào Vũ Phó giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm PHCN
83 TS. Vũ Văn Khâm Phó Giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Gây Mê Hồi Sức
84 ThS. Bs. Đỗ Anh Giang Phó Giám đốc Trung tâm 2 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Tiêu Hoá - Gan Mật
85 Ths. Bs. Nguyễn Thành Khiêm Phó Trưởng khoa 3 Hiển thị Hiển thị Trung tâm Phẫu thuật tiêu hoá
86 ThS. BS. Nguyễn Hàm Hội Phó Trưởng khoa 3 Hiển thị Hiển thị Trung tâm Phẫu thuật tiêu hoá
87 ThS. Phùng Văn Thắng Điều dưỡng trưởng 3 Hiển thị Hiển thị Khoa Phẫu Thuật Lồng Ngực
88 ThS. Đỗ Thu Nga Điều dưỡng trưởng Trung tâm 3 Hiển thị Hiển thị Trung tâm Bệnh nhiệt đới
89 BSCKII. Lê Sỹ Hùng Phó Giám đốc Trung tâm 3 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Nhi Khoa
90 ThS. Đàm Thị Thu Hằng Phó trưởng khoa 3 Hiển thị Hiển thị Khoa Dược
91 TS. BS. Phạm Văn Thái Phó Giám đốc Trung tâm 3 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Y Học Hạt Nhân & UB
92 CN. Trịnh Tú Hoa Điều dưỡng trưởng 3 Hiển thị Hiển thị Khoa Tai Mũi Họng
93 TS. Phan Hồng Minh Phó trưởng khoa 3 Hiển thị Hiển thị Khoa Khám Chữa Bệnh TYC
94 CN. Trần Thị Nga Bí thư Đoàn TN 3 Hiển thị Hiển thị Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
95 CN. Vũ Thu Hảo Kỹ thuật viên trưởng 3 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm GPB - TBH
96 TS. Nguyễn Khôi Việt Phó Giám đốc Trung tâm 3 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Điện Quang
97 BSCKII. Trần Minh Thảo Phó trưởng khoa 3 Hiển thị Hiển thị Khoa Khám Chữa Bệnh TYC
98 TS. BS. Đặng Hùng Minh Phó trưởng khoa 3 Hiển thị Hiển thị Khoa Khám Bệnh
99 ThS. BSNT. Phan Hà Quân Chủ tịch Công đoàn 3 Hiển thị Hiển thị Trung Tâm Đột Quỵ
100 CN. Trịnh Thị Kim Loan Phó Chánh văn phòng 3 Hiển thị Hiển thị Viện Giám Định Y Khoa

AlbumView

NhiemVuService

Chức năng - nhiệm vụ

Member

Member tạm thời không có.

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT