Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

ThS. BSNT. Đào Sang Mỹ

Từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2017

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa

Từ 9/2017 đến 10/2020

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

ThS. BSNT. Nguyễn Ngọc Hải

Từ tháng 9/2007 đến tháng 9/2013

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa​​​​​​​ 

Từ 9/2013 đến 10/2016

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

BSCKI. Từ Tuyết Nhung

Từ tháng 9/1995 đến tháng 9/2001

 • Nơi học: Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa

Từ 9/2007 đến 10/2009

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

ThS. BSNT. Vi Thị Thanh Hằng

Từ tháng 9/1997 đến tháng 9/2003

 • Nơi học: Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa

Từ 9/2004 đến 10/2007

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

ThS. BSNT. Đinh Thanh Điệp

Từ tháng 9/1997 đến tháng 9/2003

 • Nơi học: Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa​​​​​​​ 

Từ 9/2004 đến 10/2007

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

ThS. BSNT. Phùng Thị Phương Tú

Từ tháng 9/2003 đến tháng 9/2009

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội
 • Ngành học: Bác sỹ đa khoa

Từ 9/2009 đến 10/2012

 • Nơi học: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
 • Ngành học: Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Đang cập nhật

ThS. BSNT. Phùng Đình Thọ

Năm

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

2011-2017

Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ đa khoa

2017 – 2020

Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ nội trú Tim mạch

Đang cập nhật

Ths. BSNT Nguyễn Minh Anh

2009 - 2015 - Đại học Y Hà Nội - Bác sĩ đa khoa
2015 - 2018 - Đại học Y Hà Nội -  Bác sĩ nội trú chuyên ngành Thần Kinh

Đang cập nhật