Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

ThS.BSNT. Đinh Trung Hiếu

2010 - 2016: Bác sỹ đa khoa - Đại học Y Hà Nội
​​​​​​​2016 - 2019: Bác sỹ nội trú Thần kinh - Đại học Y Hà Nội

Đang cập nhật

ThS. BSNT Bùi Quốc Việt

Từ 2010 - 2016: Đại học Y Hà Nội
Từ 2016 -2019: BS Nội trú Hồi sức tích cấ
​​​​​​​p cứu​​​​​​​

Đang cập nhật

ThS. BSNT. Lê Tuấn Anh

2012 - 2018: Bác sỹ Đa khoa - Đại học Y Hà Nội
​​​​​​​2018 - 2021: Bác sỹ nội trú Thần Kinh - Đại học Y Hà Nội

Đang cập nhật

PGS. TS. Mai Duy Tôn

Từ 1994-2000; Bác sỹ đa khoa trường Đại học Y Hà nội.

Từ 2001-2004: Bác sỹ nội trú chuyên nghành Hồi sức cấp cứu-Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ 2009-2012 Đào tạo Nghiên cứu sinh tại trường ĐH y Hà nội, nhận bằng Tiến sỹ năm 2013, Nhận học vị Phó giáo sư năm 2016.

Từ 2014-2018 Đào tạo Thạc sỹ chuyên nghành Đột quỵ tại Danube University of Krems, Áo

Đang cập nhật

ThS. BSNT. Phạm Thuỳ Dung

Năm

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

2014-2020

Đại học Y Thái Bình

Bác sĩ đa khoa

2020 – 2023

Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ nội trú Hồi sức cấp cứu

Đang cập nhật

BSCKII. Nguyễn tiến dũng

Năm

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

2007-2013

Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ đa khoa

2013 – 2016

Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ nội trú Hồi sức cấp cứu

2020 – 2022

Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ chuyên khoa II Hồi sức cấp cứu

2023 – nay

Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu sinh khóa 42 Hồi sức cấp cứu

Đang cập nhật

ThS. BSNT. Phạm Quang Thọ

2011-2017 - Đại học Y Hà Nội - Bác sĩ đa khoa
2017 – 2020 - Đại học Y Hà Nội - Bác sĩ nội trú Hồi sức cấp cứu

 

Đang cập nhật

Ths. BSNT. Nguyễn Thị Thùy Linh

Năm

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

2012-2018

Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ đa khoa

2018 – 2021

Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ nội trú Thần kinh

2023 – nay

Université Paris Cité

Thần kinh mạch máu
​​​​​​​
Thần kinh ung thư

Đang cập nhật