Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN LUÂN PHIÊN CÁN BỘ HỖ TRỢ TUYẾN DƯỚI

Vừa qua trong các ngày 14/8, 19/8 và 30/8/2008 Bộ Y tế đã phối hợp với các bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế Hồ Chí Minh và Sở Y tế Hà Nội tổ chức lễ ta quân tại các khu vực miền Trung, miền Nam và miền Bắc.
Có 49 bác sĩ và cán bộ y tế đa số là trưởng, phó khoa của bệnh viện Trung ương Huế về công tác luân phiên tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên. Có 166 cán bộ y tế của các bệnh viện Trung ương, bệnh viện thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh đi hỗ trợ cho 31 bệnh viện tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Có 233 cán bộ y tế của các bệnh viện Trung ương và bệnh viện thành phố tại Hà Nội sẽ đi luân phiên hỗ trợ 27 bệnh viện các tỉnh khu vực phía Bắc. Đây là những đợt ra quân đầu tiên thực hiện đề án 1816 nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện tuyến dưới, đặc biệt là vùng núi, vùng sâu, vùng xa thiếu cán bộ y tế, giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, tuyến Trung ương, đồng thời chuyển giao công nghệ và đào tạo cán bộ tại chỗ. Thực hiện đề án 1816 có ý nghĩa to lớn, thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng, vì sức khoẻ nhân dân của ngành y tế, của cán bộ y tế.

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image