Responsive Image

DetailController

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo Quận ủy tại Công văn số 2395-CV/BTGTU ngày 10/9/2015 và Công văn số 152-CV/TG ngày 14/9/2015 về việc Cử hành nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần, Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức cử hành nghi lễ chào cở Tổ quốc trong buổi giao ban đầu tháng 11/2015 với các Lãnh đạo chủ chốt toàn Bệnh viện.

chao_co_22.jpg

"> Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo Quận ủy tại Công văn số 2395-CV/BTGTU ngày 10/9/2015 và Công văn số 152-CV/TG ngày 14/9/2015 về việc Cử hành nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần, Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức cử hành nghi lễ chào cở Tổ quốc trong buổi giao ban đầu tháng 11/2015 với các Lãnh đạo chủ chốt toàn Bệnh viện.

chao_co_22.jpg

">

Sự kiện nổi bật

Bệnh viện Bạch Mai cử hành nghi lễ chào Cờ trong buổi giao ban lãnh đạo toàn bệnh viện


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban
Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo Quận ủy tại Công văn số 2395-CV/BTGTU
ngày 10/9/2015 và Công văn số 152-CV/TG ngày 14/9/2015 về việc Cử hành nghi lễ
chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần,
Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức cử hành
nghi lễ chào cở Tổ quốc trong buổi giao ban đầu tháng 11/2015 với các
Lãnh đạo chủ chốt toàn Bệnh viện.chao_co_22.jpg

Trước đó, ngày 01/10/2015, Bệnh viện cũng đã có công văn gửi tới các đơn vị yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung: Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca, từ đó nâng cao ý thức tự giác thực hiện; Các đơn vị khi cử hành nghi lễ chào cờ Tổ quốc (hay tiến hành nghi lễ chào cờ trong các sinh hoạt của Đảng như: Mít-ting kỷ niệm ngày thành lập Đảng, đại hội Đảng, trao Huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng,…) các đơn vị thống nhất sử dụng bản ghi âm bài Quốc ca có lời (và Quốc tế ca) trong bộ đĩa nhạc nghi lễ do Nhà xuất bản âm nhạc-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành, giấy phép số 95QĐXB-ÂN. Văn phòng Đảng ủy cũng đã phát tới Lãnh đạo từng đơn vị ấn phẩm này.

chao_co_3.jpg
PGS. TS. Nguyễn Quốc Anh chủ trì giao ban Lãnh đạo toàn bệnh viện 
_dsc0224.jpg 

_dsc02266.jpg

ThS. Vũ Tiến Dũng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

chao_co_11.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image