Responsive Image

DetailController

Ngày 2/3/2009, sau một thời gian chuẩn bị, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trường Ajou, Hàn Quốc đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai bên về nghiên cứu, giáo dục và điều trị với mục đích nâng cao sức khỏe và phúc lợi xã hội của hai nước.
">

Ngày 2/3/2009, sau một thời gian chuẩn bị, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trường Ajou, Hàn Quốc đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai bên về nghiên cứu, giáo dục và điều trị với mục đích nâng cao sức khỏe và phúc lợi xã hội của hai nước.
">

Sự kiện nổi bật

Ký kết hợp tác với bệnh viện trường AJOU, Hàn Quốc

Ngày 2/3/2009, sau một thời gian chuẩn bị, Bệnh viện Bạch
Mai và Bệnh viện Trường Ajou, Hàn Quốc đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ thiết
lập quan hệ hợp tác giữa hai bên về nghiên cứu, giáo dục và điều trị với mục đích
nâng cao sức khỏe và phúc lợi xã hội của hai nước.

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image