Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Kiểm tra hoạt động của đường dây nóng y tế

Bộ Y tế sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra hoạt động của hệ thống đường dây nóng trong ngành y tế.

Nghe nội dung chi tiết tại đây

duong_day_nong.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image