DetailController

Văn bản

Thuốc chống đông đường uống tác dụng trực tiếp (DOAC) so với warfarin trong dự phòng đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não

Kết quả của một nghiên cứu hồi cứu cho thấy việc sử dụng DOAC trong dự phòng biến cố huyết khối ở những bệnh nhân đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não (CVT) có hiệu quả tương đương và ít nguy cơ gây xuất huyết nặng hơn so với warfarin.

Nghiên cứu này được công bố gần đây trên tạp chí Stroke, là nghiên cứu hồi cứu, đa trung tâm (Mỹ, Châu Âu và New Zealand), bao gồm những bệnh nhân mắc tái lại CVT, được điều trị bằng thuốc chống đông đường uống từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2020. Mục tiêu của nghiên cứu là so sánh hiệu quả và tính an toàn khi sử dụng DOAC so với warfarin ở bệnh nhân có CVT dựa trên dữ liệu đời thực từ thực hành lâm sàng.

thuốc chống đông

Kết quả chính:

Trong số 1.025 bệnh nhân CVT tại 27 trung tâm, 845 bệnh nhân đáp ứng tiêu chuẩn nghiên cứu. Độ tuổi trung bình là 44,8 tuổi, 64,7% bệnh nhân là nữ giới; 33,0% chỉ sử dụng DOAC, 51,8% chỉ sử dụng warfarin và 15,1% sử dụng cả hai nhóm thuốc vào các thời điểm khác nhau. Với thời gian theo dõi trung bình 345 ngày (khoảng tứ phân vị, 140-720), đã ghi nhận 5,68 huyết khối tĩnh mạch tái phát, 3,77 xuất huyết nặng và 1,84 trường hợp tử vong trên 100 bệnh nhân-năm.

Trong số 525 bệnh nhân đáp ứng các tiêu chuẩn tái thông mạch đưa vào phân tích, có 36,6% tái thông hoàn toàn, 48,2% tái thông một phần và 15,2% không tái thông. Điều trị DOAC có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch tái phát (HR hiệu chỉnh [aHR], 0,94 [95% CI, 0,51-1,73]; p = 0,84), tử vong (aHR, 0,78 [95% CI, 0,22-2,76]; p = 0,70) và tỷ lệ tái thông một phần/hoàn toàn (aHR, 0,92 [95% CI, 0,48-1,73]; p = 0,79) tương đương với warfarin tuy nhiên nguy cơ xuất huyết nặng thấp hơn (aHR, 0,35 [95% CI, 0,15-0,82]; p = 0,02).

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở những bệnh nhân CVT, điều trị với DOAC cho kết quả tương đương về kết cuộc lâm sàng, hình ảnh tái thông mạch và tỏ ra an toàn hơn so với warfarin. Các tác giả cũng lưu ý rằng những phát hiện từ nghiên cứu này cần được xác nhận lại bởi các nghiên cứu tiến cứu hoặc có phân nhóm ngẫu nhiên với cỡ mẫu lớn hơn. Hai nghiên cứu như vậy hiện đang được tiến hành: Nghiên cứu sử dụng thuốc chống đông tác dụng trực tiếp đường uống trong điều trị huyết khối tĩnh mạch não và thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đánh giá hiệu quả và tính an toàn của rivaroxaban trong điều trị đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não, hy vọng sớm có kết quả để bổ sung thêm dữ liệu lâm sàng cho nhận xét từ nghiên cứu vừa công bố.

* Các thuốc hiện đang có trong danh mục thuốc của Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: apixaban (Eliquis 2,5mg, Eliquis 5mg), dabigatran (Pradaxa 75mg, Pradaxa 110mg, Pradaxa 150mg), rivaroxaban (Xarelto 2,5mg, Xarelto 10mg, Xarelto 15mg, Xarelto 20mg).

Nguồn:

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.121.037541, đăng ngày 10 tháng 2 năm 2022.

FeaturedNewsController

Responsive Image