Responsive Image

ListNewByCategory

Khám huyết học

Trung tâm Huyết học Truyền máu thuộc Bệnh viện Bạch Mai thực hiện khám, chữa bệnh, tham gia hội chẩn tư vấn chuyên môn về Huyết học và Truyền máu

Khám Dị ứng

Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai khám tư vấn điều trị nôi và ngoại trú một số bệnh dị ứng là tự miễn dịch hay gặp ở nước ta