Responsive Image

DetailController

Giới thiệu

Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

PGS. TS. Đào Xuân Cơ
Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Bệnh viện 

PGS. TS. Vũ Văn Giáp
Phó Giám đốc Bệnh viện

CVCC. Vũ Văn Hồng
Phó Giám đốc Bệnh viện

PGS. TS. Nguyễn Tuấn Tùng
Phó Giám đốc Bệnh viện

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image