Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

ThS.BSNT. Vũ Duy Linh

  • 2013 – 2019: Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội
  • 2019 – 2022: Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú chuyên ngành Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội

Đang cập nhật

BS. Phan Nữ Thục Hiền

  • 2011 – 2017: Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội
  • 12/2017 – 6/2018: Định hướng chuyên khoa Da liễu, Bệnh viện Da liễu Trung ương
  • 3/2019 – 6/2019: Ứng dụng laser trong chuyên ngành Da liễu, Bệnh viện Da liễu Trung ương
  • 2022 – 2023: Thạc sĩ chuyên ngành Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội

Đang cập nhật

ThS.BSNT. Nguyễn Thị Huế

  • 2013 – 2019: Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội
  • 2019 – 2022: Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú chuyên ngành Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ: ứng dụng laser trong chuyên ngành Da liễu, ứng dụng botulinum toxin trong chuyên ngành da liễu
  • Cập nhật liên tục các lớp đào tạo ngắn hạn: Xu hướng thẩm mỹ duy trì biểu cảm tự nhiên, phương pháp tiếp cận 4D trong trẻ hóa và tạo hình khuôn mặt  bằng chất làm đầy, cập nhật giải pháp tối ưu hóa điều trị rám,…

Đang cập nhật

PGS. TS. Lương Tuấn Khanh

Năm 1994: Tốt nghiệp Đại học Y Hà nội 

Năm 1998: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Bệnh viện, chuyên ngành Phục hồi chức năng

Năm 2002-2003: Thực tập Nội trú Bệnh viện (FFI) tại Paris - Cộng hoà Pháp (Bệnh viện Raymond-Poincare)

Năm 2006: Thực tập tại Bệnh viện SHEBA Tel-Aviv (Irael)

Năm 2009: Thực tập Niệu động học tại Bệnh viện Antwerpen (Bỉ)

Năm 2010: Tiến sỹ Y khoa.

Năm 2016: Phó Giáo sư Y học

 

Đang cập nhật