Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

TS. BS. Nguyễn Thị Hương Giang

  • 1990-1996: sinh viên Đại học Y Hà Nội.
  • 1997 - 2000: bác sĩ nội trú truyền nhiễm (đại học Y Hà nội).
  • 2006: Thạc sĩ y học.
  • 2015 - 2021: nghiên cứu sinh Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương

Đang cập nhật

ThS. BS. Nghiêm Văn Hùng

Đang cập nhật

BSNT. Nguyễn Thuỳ Dung

  • Năm 2003 đến 2009 học chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại đại học Y Hà Nội.
  • 2009 đến 2012 học bác sĩ nội trú chuyên ngành truyền nhiễm tại đại học Y Hà Nội.
  • Năm 2012 đến 2019 làm bác sĩ điều trị viêm gan tại khoa viêm gan , bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương.
  • Năm 2019 đến nay công tác tại phòng viêm gan virus - trung tâm Bệnh Nhiệt đới - bệnh viện Bạch Mai

Đang cập nhật

ThS. BS. Nguyễn Thuý Liễu

Đang cập nhật