Responsive Image

NewListDocter

Thông tin bác sĩ

Giới thiệu

TS. Bs. Nghiêm Nguyệt Thu

Giám đốc - TT Dinh Dưỡng lâm sàng

Quá trình đào tạo

Đang cập nhật

Thế mạnh

Đang cập nhật

Các bác sĩ khác

Không có dữ liệu!

PGS.TS. Phan Thu Phương

Đang cập nhật

PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng

Đang cập nhật

PGS.TS Nguyễn Thế Hào

Đang cập nhật

TS. Nguyễn Văn Nhường

Đang cập nhật...

PGS. TS. Lê Công Định

Đang cập nhật

ThS.BSCKII. Trần Thái Sơn

  • Năm 1999: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội 
  • Năm 2015: Tốt nghiệp Thạc sĩ y học Trường Đại học Y Hà Nội
  • Năm 2022: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Da liễu Trường Đại học Y Hà Nội​​​​​​​